• In April, MHT will exhibit on the 22th North Sea Offshore Crane and Lifting Conference in Stavanger / Norway.

  With more than 160 years of experience we can answer all the relevant questions about lifting equipment. We always have the right solution, onshore and offshore, from heavy-lift to subsea-lifting.

   lifting conference


   

 • Last year one of our employees started to initiate a program which is intendet to help to fight cancer.

  Through our social responsibility a lot of our employees feel committed to help. With the DKMS - Deutsche Knochenmarkspenderdatei we started a typification campaign to register voluntary employees in the steam cell donation database.

  We are very proud of our employees and especially the initiator of this project. Thanks a lot for all of you!

    

  More information about DKMS, steam cell donation, blood cancer  http://www.dkms.de/en


   

 • In the end of August MHT successfully participated with our own stand at the exhibition ONS - Stavanger.

  We like to thank all of our customers and business friends who visited our booth.

  Special thanks to our Norwegian distributor Noack AS who supported us during the whole exhibition. 

   

   

   ONS stand


   

 • We will introduce a new series of wire sheaves. We will be able to offer sheaves with a lot advantages and simultaneously we will strenghen our green footprint through a new unique manufacturing process. Watch out for more information in the near future.

   

   


   

 • MHT was contracted for a very urgent project for a German shipyard were we designed, calculated and manufactured a 60t vertical block within 2 weeks. After fabrication the block was tested on our test-benches and finally on the ship.

   


   


Historie

Mohr Hebetechnik kan dateres tilbake til 1852 da firmaet ble markedsfört under navnet Blockdreherei Mohr og var et dreierverksted i Elmshorn, der det også lå et skipsbyggeri. Helt fra dette tidlige stadium i firmaets historie spesialiserte de seg på produksjon av löfteutstyr for den maritime industri. Dreiemester Hinrich Wilhelm Mohr og hans medarbeidere tilvirket  blant annet skipsblokker av tre både i blokkhus, tauskiver, etc. som var det tradisjonelle materiale på den tiden. Firmaet ble fort kjent for sine krav til kvalitet i sine produkter, og fikk oppdrag også utenfor Tyskland, med eksport til havner, skipsredere og skipsverft i Storbrittania, Skandinavia og Syd-Amerika i begynnelsen av det 20. århundre.

Ettersom flere og flere komponenter etter hvert ble produsert i stål ble den første pneumatiske smihammer installert og en serie nye produksjonsmaskiner ble skaffet i de påfölgende år. I 1940 eide firmaet allerede bormaskiner, presser, freser, skjæremaskiner, dreiebenker og forskjellig utstyr for smiarbeide.

I 1948 ble krokblokker med 50 tonns kapasitet levert.

Fram til midten av 1960-tallet fortsatte produksjonen av stålblokker å öke og utgjorde 80 % av firmaets omsetning.

På grunn av den ökende omsetningen ble produksjonshallen etter hvert for liten, og virksomheten ble flyttet til nye lokaler noen få kilometer unna.

Treblokker ble mer og mer et nisjeprodukt så firmaet besluttet å produsere annet dekksutstyr i tillegg til kroker og blokker.

I 1989 ble firmaet reorganisert og forandret slik at det kunne möte nye markedsmuligheter for å sikre en fortsatt virksomhet og vekst. Den stadig ökende ordremengde og antall fornöyde kunder krevde mer plass. Ekspansjonen gjorde at firmaet igjen måtte flytte da det ikke var plass til utvidelse på eksisterende tomt. Nye, moderne produksjonsfasiliteter tilpasset firmaets virksomhet ble derfor planlagt og bygget i nabobyen, Horst, noen mil nord for Hamburg, og firmaet flyttet inn i 2007.

I dag leverer Mohr Hebetechnik mange tusen blokker og kroker årlig og er dessuten velkjent for sin ekspertise på ulike stålkonstruksjoner. Mohr Hebetechnik med de mest oppdaterte produksjonsmaskiner og prosesser og de ca. 100 ansatte, vil alltid gjöre sitt beste for å levere til kundens tilfredsstillelse.